← Історія (за липень 2021 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Вісник Одеського історико-краєзнавчого музею : наук. зб. / Засновник Одес. історико-краєзнав. Музей ; гол. ред. В. В. Солодова. – Одеса : Астропринт, 2020. – № 18. – 91 с.

Анотація

Вісімнадцятий номер збірника містить матеріали, що присвячені яскравим особистостям, які жили та діяли у Причорноморському регіоні, та висвітлюють маловідомі сторінки цивілізаційного процесу у краї. Показують багатство музейних зібрань, їх значення для розвитку історичного краєзнавства та збереження і продовження культурних традицій, а також історію, сучасність та перспективи розвитку музейництва в регіоні. Приділено увага проблемам охорони пам’яток історії та культури, природно-історичного середовища в цілому. Для музейних працівників, фахівців у галузі історичного краєзнавства, викладачів, студентів і всіх, хто цікавиться історією і культурною спадщиною Українського Причорномор’я.