← Історія (за липень 2021 р.)
Наступна книга >

Бібліографія

Архіви України : наук.-практич. журн. / Засновник Держ. архів. служба України, НАН України. Ін-т історії України, НАН України. Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського ; гол. ред. Тетяна Баранова. – 2021. – № 1 (326): січ.-бер. – 293 с.

Анотація

«Архіви України» – науково-практичний журнал, що містить дослідження актуальних питань історії, теорії і практики архівної справи в Україні та світі, теорії і методології архівознавства. Тут публікуються аналітичні, теоретичні, дослідницько-пошукові матеріали з архівознавства, документознавства, археографії, джерелознавства та споріднених дисциплін; критико-бібліографічні матеріали.