← Історія та етнографія (за квітень 2021 р.)
< Попередня книга

Бібліографія

Романцова Н. І. Михайло Грушевський в історичній науці (1890-1934 рр.). Проблема в українській історіографії : монографія / Наталя І. Романцова ; Маріуп. держ. ун-т ; наук. ред. О. П. Реєнт. – Маріуполь : МДУ, 2019. – 528 с. : табл.

Анотація

У монографії аналізуються питання вивчення українськими істориками наукової діяльності М. Грушевського у Всеукраїнській академії наук (ВУАН). Розглянуто висвітлення цієї наукової проблеми у працях радянських істориків, науковців діаспори, сучасних учених. З'ясовано історіографічні оцінки ролі Михайла Сергійовича в організації роботи вказаної інституції, значення його діяльності задля надання українській історичній науці академічного, міжнародного рівня.