← Історія та етнографія (за квітень 2021 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Морозова О. С. Дослідження історії України першої половини XX ст. в сучасній польській історіографії: напрямки, концепції, дискусії = Badania historii Ukrainy pierwszej połowy XX wieku we współczesnej historiografii polskiej: trendy, koncepcje, dyskusje = Studies of Ukrainian history of the 1st half of the 20th century in contemporary Polish historiography: trends, concepts, and discussions : монографія / Ольга Станіславівна Морозова ; наук. ред. Є. Г. Сінкевич. – Миколаїв : ЧНУ ім. Петра Могили, 2020. – 429 с.

Анотація

Монографію присвячено процесу дослідження історії України першої половини ХХ ст. у новітній польській історіографії, підсумовано основні здобутки, окреслено питання, що потребують подальшого осмислення. На основі численного джерельного матеріалу, спогадів, інтерв’ю відтворено розвиток новітньої польської україністики в освітніх і наукових інституціях Польщі, періодиці, в діяльності польських україністів. Акцентовано увагу на найбільш контроверсійних питаннях українсько-польських відносин. Вироблено практичні рекомендації щодо сприяння дослідженню історії України в Польщі, розвитку наукового діалогу українців і поляків.