← Історія та етнографія (за квітень 2021 р.)
Наступна книга >

Бібліографія

Антропологічний код української культури і цивілізації : у 2 кн. / Олег Олексійович Рафальський, Ярослав Степанович Калакура, Віктор Петрович Коцур, Михайло Федорович Юрій ; НАН України. Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І. Ф. Кураса ; кер. авт. кол. Олег Олексійович Рафальський ; наук. ред. Михайло Федорович Юрій. – Київ : ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса, 2020 .

Кн. 1 : Антропологічний код української культури і цивілізації. – 2020. – 428 с.

Анотація

З’ясовуються історичні, теоретичні та методологічні засади наукового пізнання антропологічного коду української культури і цивілізації, їх самобутності і загадковості, в епіцентрі яких перебуває Людина як унікальна і найвища цінність. Розкривається його сутність як сукупність образів, засобів біологічного і соціокультурного характеру, пов’язаних з певним комплексом стереотипів свідомості окремої людини або групи людей, які виражаються в архетипах, менталітеті, інтелектуальному, моральному і матеріальному житті, в політичній і соціальній організації суспільства, його культурі та цивілізації, транзитному характері і здатності успадковуватися.

 Видання розраховане на науковців і викладачів історії, філософії, культурології, політології, етнології, учителів, аспірантів і студентів, широке коло осіб, які цікавляться антропологічним осмисленням української культури і цивілізації.