← Право (за березень 2021 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Право. Людина. Довкілля = Law. Human. Environment : наук.-практ. журн. / Засновник Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; гол. ред. В. М. Єрмоленко. – Київ : Нац. ун-т біоресурсів і природокористув. України, 2020. – Vol. 11, № 3. – 188 c.

Анотація

Тематика журналу: теорія та історія держави і права, аграрне право, земельне право, екологічне право, цивільне право, цивільний процес, господарський процес, адміністративне право, інформаційне право, фінансове право, міжнародне право. Головною метою журналу є сприяння розвитку права. Основним його призначенням є публікація статей проблемно-постановчого, узагальнюючого та методичного характеру, в яких висвітлюються результати наукових досліджень із статистичною обробкою даних, що мають теоретичне і практичне.