← Право (за березень 2021 р.)
Наступна книга >

Бібліографія

Архів кримінології та судових наук : наук. журнал / Засновник М-во юстиції України, Харків. НДІ судових експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса ; гол. редкол. Олександр Миколайович Клюєв. – Харків : ХНДІСЕ, 2020. – № 2. – 178 с.

Анотація

Проблематика : висвітлення актуальних прикладно-теоретичних проблем криміналістики, проведення різних видів експертиз, застосування спеціальних знань під час судового розгляду, юридична освіта та підготовка кадрів - судових експертів.