← Право (за березень 2021 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Інформація і право : наук. фах. журн. : наук. журн. з проблем права і інформ. законодавства, інформ. технологій, інформатизації, інформ. ресурсів в ін. галузях права / Засновник Науково-дослід. центр правової інформатики Нац. акад. правових наук України, НАН України. Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна" ; гол. ред. Володимир Григорович Пилипчук. – Київ : [б.в.], 2020. – № 3 (34). – 138 с.

Анотація

Програмні цілі – висвітлення результатів фундаментальних та прикладних наукових досліджень, дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук з актуальних проблем становлення і розвитку інформаційного суспільства та інтеграції України у світовий інформаційний простір, інформаційного права, соціальних комунікацій та інформатизації, міжнародного інформаційного права та інформаційної безпеки.