← Мистецький простір (за березень 2021 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Бабушка Л. Д. Фестивація як комунікативний апропріатор глобалізаційних інтересів у культуротворчому просторі : монографія / Лариса Дмитрівна Бабушка. – Київ : Лисенко М. М., 2020. – 269 с.

Анотація

Моногшрафія присвячена дослідженню феномена фестивації як некласичної моделі святкової культури. Враховуючи досвід концептуалізації свята, у монографічному дослідженні запроваджено експлікацію понять «фестивація», «гіперфестивність», «аристократ» як категоріальних нововведень щодо предмета дослідження у межах культуро творчої парадигми. Адресовано фахівцям у царині теорії та історії культури, філософії культури, естетики; викладачам, науковцям, студентам, аспірантам та всім, хто цікавиться проблемами сьогочасної культури.