← Мистецький простір (за березень 2021 р.)
Наступна книга >

Бібліографія

Бай Ю. М. Художні й утилітарні (прикладні) переживання у музично-виконавській діяльності : монографія / Юрій Миколайович Бай ; Уман. держ. пед. ун-т ім. П. Тичини. – Умань : Сочінський М. М., 2020. – 201 с.

Анотація

У монографії наведено результати теоретичного та науково-експериментального дослідження й узагальнення передової музично-педагогічної практики і виконавського досвіду з виокремлення, точного позначення, розкриття змісту та класифікації форм художніх музично-виконавських хвилювань, утилітарних переживань, їх супідрядного існування, взаємодії та гармонізації у виконавському процесі; також – досконалого витлумачення категорій полімодальності й системно-структурного тонусу у музично-виконавській діяльності. Монографія адресується широкому колу музикантів-виконавців та педагогічних працівників, а також студентам вищих навчальних закладів освіти, культури і мистецтв.