← Історія (за лютий 2021 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Драгоманівські історичні студії : зб. наук. пр. молод. істориків / Засновник Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова ; відп. ред. О. В. Потильчак. – Київ; Ніжин : ПП Лисенко М. М., 2020. – Вип. 5 (9). – 400 с.

Анотація

До збірника ввійшли наукові праці, що склали основу доповідей і повідомлень, виголошених та обговорених під час роботи Дев’ятих драгоманівських читань молодих істориків «Україна в європейській та світовій історії: сучасний науковий та освітній дискурс» (до 185-річчя Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова та 50-річчя історичного факультету), організованої та проведеної кафедрою джерелознавства та спеціальних історичних дисциплін історичного факультету НПУ імені М. П. Драгоманова 19 березня 2020 р. У статтях студентів, аспірантів, молодих викладачів і науковців висвітлюються як порівняно вивчені так і малодосліджені проблеми вітчизняної й світової історії, порушуються актуальні й контраверсійні питання, що стали предметом наукової та суспільної дискусії в Україні. Матеріали збірника мають на меті популяризацію наукових історичних досліджень, розширення їх джерельної бази, проблематики, поглиблення аналізу історичних явищ і процесів, олюднення історії.