← Історія (за лютий 2021 р.)
Наступна книга >

Бібліографія

Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна: Серія: Історія / Засновник Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна ; редкол. В. В. Калініченко. – Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2020. – Вип. 57.

Анотація

У «Віснику» відображаються актуальні проблеми історії України, стародавньої та середньовічної історії, археології, нової та новітньої історії, історіографії та джерелознавства. Для наукових працівників, фахівців, викладачів вищих навчальних закладів, аспірантів, студентів.