← Історія (за лютий 2021 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Вісник Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Історичні науки : наук. вид. / Засновник Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка ; відп. ред. А. Г. Філінюк. – Кам'янець-Подільський : Кам'янець-Подільский нац. ун-т, 2019. – Вип. 12. – 363 с.

Анотація

Збірник наукових праць, включений до переліку фахових видань України, в якому публікуються статті, повідомлення, рецензії, огляди та хроніки в галузі “Історичні науки” зі спеціальностей: 07.00.01 – Історія України; 07.00.02 – Всесвітня історія; 07.00.04 – Археологія; 07.00.05 – Етнологія; 07.00.06 – Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни; 07.00.07 – Історія науки й техніки; 07.00.09 – Антропологія.