← Право (за січень 2021 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Криминалистъ первопечатный = A First Printed Criminalist = Криміналіст першодрукований : міжнар. наук.-практ. журн. / Засновник Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого". – Харків : Апостіль, 2020. – № 20. – 163 с.

Анотація

Завданням журналу "Криміналіст першодрукований" є популяризація криміналістичних знань, звернення уваги на деякі дискусійні проблеми, висвітлення найбільш значущих подій в діяльності правоохоронних органів, захист прав людини і громадянина від протиправних дій. Необхідність даного видання обумовлена тим, що мова йде в першу чергу про науку, її досягнення і можливості. Даний журнал засіб комунікації криміналістів різних держав. Криміналістика це наука без кордонів.