← Право (за січень 2021 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Юридичні науки = Journal of Lviv Polytechnic National University. Series : Legal sciences : зб. наук. пр. / Засновник Нац. ун-т "Львівська політехніка" ; гол. редкол. Володимир Львович Ортинський. – Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2020. – Vol. 7, № 1 (25). – 241 с.

Анотація

У віснику пропонуються результати наукових досліджень актуальних проблем з різних напрямів юридичної науки, здійснюється розробка наукових концепцій щодо вдосконалення вітчизняного та зарубіжного законодавства. До нього увійшли аналітичні статті та фахові коментарі вчених Навчально-наукового інституту права та психології Національного університету «Львівська політехніка», вітчизняних і зарубіжних науковців, експертні оцінки та рецензії провідних фахівців у галузі права.