← Історія (за січень 2021 р.)
< Попередня книга

Бібліографія

Сугдейський збірник : наук. вид. / Засновник Нац. заповідник "Софія Київська". – Київ : [б.в.], 2019. – Вип. 2 (VIII). – 473 с.

Анотація

Другий (VIІI) випуск Сугдейського збірника продовжує засновану у 2004 р. серію наукових видань, що ґрунтуються на матеріалах міжнародної наукової конференції «Причорномор’я, Крим, Русь в історії та культурі», що регулярно проводилась Національним заповідником «Софія Київська» на базі його відділу – музею «Судацька фортеця». На сьогодні, через анексію Криму Російською Федерацією, музей вилучено з підпорядкування Міністерства культури України та оперативного управління Національного заповідника «Софія Київська». Однак заповідник продовжує традицію започаткованих ним наукових форумів, збираючи їх на території свого музейного комплексу в м. Києві. В свою чергу, збірник продовжує публікацію робіт, присвячених історії та археології давнього та середньовічного Криму. В статтях розглядаються торгівельні, етнічні та культурні звʼязки між Кримом, Руссю, Європою, Причорноморʼям та Візантією, оприлюднюються результати археологічних, джерелознавчих та історіографічних досліджень.