← Історія (за січень 2021 р.)
Наступна книга >

Бібліографія

Буковинський журнал : громад.-політ., літ.-мист. і наук.-освіт. всеукр. часопис / Засновник Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, Обл. т-во "Просвіта" ім. Т. Г.Шевченка ; гол. ред. Мирослав Лазарук. – Чернівці : Друк Арт, 2020. – № 2/3 (116/117). – 335 с.

Анотація

У цьому журналі широко представлено сучасний літературний процес, історичний, політологічний та перекладацький розділи. Часопис знайомить з мистецькими набутками художників, творами молодих літераторів, літературознавчими та краєзнавчими працями, бібліографією.