← Історія (за січень 2021 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України / Засновник НАН України. Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І. Ф. Кураса ; гол. ред. О. О. Рафальський. – Київ : ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса, 2019. – Вип. 3/4 (99/100). – 444 с.

Анотація

Проблематика журналу: Політологічний аналіз суспільних процесів в Україні та світі, розвиток теоретико-концептуальних засад політичної науки в цілому і етнополітології зокрема.