← Персоналії (за жовтень 2020 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Філіпович М. А. Архів українського історика Олени Компан у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Біографічне дослідження. Науковий каталог = Archives of the Ukrainian historian Olena Kompan in the funds of the Institute of Manuscript of Vernadskyi National Library of Ukraine. Biographical research. Scientific catalogue / Марина Анатоліївна Філіпович, Ірина Валентинівна Клименко ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т рукопису ; гол. редкол. Л. А. Дубровіна ; редкол. Г. В. Боряк, Н. М. Зубкова, О. П. Степченко. – Київ : НБУВ, 2019. – 199 с. : іл., фотоіл.

Загол. на обкл.: Олена Компан. Архів українського історика.

Анотація

Наукове видання репрезентує архів українського історика, дослідниці середньовічної та ранньомодерної історії України, історіософа Олени Станіславівни Компан (1916–1986), який зберігається в Інституті рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Видання складається з Передмови, в якій висвітлюється життєвий і творчий шлях ученої, та Каталогу, де представлені археографічні описання документів особового фонду Олени Компан: біографічних документів, наукових праць, підготовчих матеріалів, документів службової та громадської діяльності, листування, фотодокументів, матеріалів інших осіб тощо. В окрему групу виділені матеріали чоловіка Олени Станіславівни, українського письменника Івана Юхимовича Сенченка.

Видання розраховане на всіх, хто цікавиться історією української науки та культури.