← Персоналії (за жовтень 2020 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Іванова О. А. Архів В.С. Косенка (1896-1938) у фондах інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського = Archive of Victor Kosenko (1896–1938) in the Institute of Manuscript of V. I. Vernadskyi National Library of Ukraine : біогр. дослідження : наук. каталог / Ольга Андріївна Іванова ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т рукопису ; гол. редкол. О. П. Степченко ; редкол. Н. М. Зубкова, Т. В. Коваль, Г. В. Папакін. – Київ : НБУ ім. В. І. Вернадського, 2019. – 195 с.

Анотація

Видання репрезентує архівну спадщину видатного українського композитора, піаніста і педагога Віктора Степановича Косенка, яка зберігається у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського. У Каталозі представлені творчі матеріали композитора, зокрема автографи його творів та їх перші видання, документи, що висвітлюють основні етапи життєвого шляху В.С. Косенка, його епістолярна спадщина, численні спогади сучасників, друзів та колег, а також матеріали дружини композитора. Структура видання обумовлена видовим складом матеріалів та документів архіву, укладених за усталеними принципами систематизації особових архівних фондів і, зокрема, композиторських архівів. Науково-довідковий апарат включає покажчики імен, географічних назв, установ та організацій тощо.

Каталог розрахований на музикознавців і всіх, хто цікавиться історією української культури та музики першої половини XX ст.