← Персоналії (за жовтень 2020 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Степченко О. П. Архів українського історика Олени Апанович в інституті рукопису Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського = Archive of Ukrainian historian Olena Apanovych in the Institute of Manuscript of Vernadskyi National Library of Ukraine : біогр. дослідження : наук. каталог / Ольга Петрівна Степченко, Ольга Петрівна Бодак, Людмила Сергіївна Щерба ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т рукопису ; відп. ред. Л. А. Дубровіна ; редкол. Н. М. Зубкова, Г. І. Ковальчук, Т. В. Коваль. – Київ : НБУ ім. В. І. Вернадського, 2019. – 265, [1] с. : іл., фотоіл.

Загол. на обкл. Архівна спадщина Олени Апанович. – До 100-річчя від дня народження Олени Апанович.

Анотація

Видання репрезентує архівну спадщину українського історика та громадського діяча, яскравого представника наукової та культурної еліти України другої половини ХХ ст. Олени Михайлівни Апанович, що зберігається в Інституті рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського. Каталог містить описання документів особового архівного фонду, що є ґрунтовною джерельною базою для вивчення постаті О.М. Апанович, її наукової діяльності, зокрема як дослідника українського козацтва та особистості першого президента Національної академії наук України В.І. Вернадського, творчої та громадської праці. Структура каталогу обумовлена видовим складом документів архіву, укладених за основними принципами систематизації матеріалів особових архівних фондів. Переважна більшість документів з фонду О.М. Апанович залучається до наукового обігу вперше. Науково-довідковий апарат видання включає іменний, географічний покажчики, а також покажчик установ та організацій. Для науковців, істориків, викладачів та студентів вищих навчальних закладів, а також усіх тих, хто цікавиться історією науки та культури України.