← ЗНО, навчальна література (за серпень 2017 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Мисковець І. Я. Основи загальної гідрології : навч. посіб. / І. Я. Мисковець, Я. О. Мольчак. – Вид. 2-ге, допов. – Луцьк : [РВВ Луцького НТУ], 2016. – 306 с.

Дивіться в електронному каталозі ОННБ

Анотація

У посібнику наведені основні дані про науку гідрологію і гідросферу які є предметом їх вивчення. Особливе значення приділено взаємозв’язку і взаємозалежності гідросфери з іншими компонентами географічної оболонки, її значенню у розвитку природних явищ, що трапляються в житті і в господарській діяльності людини. Згідно структури дисципліни посібник містить складові гідросфери: річки, озера, болота, льодовики, підземні води. Приділено увагу приладам, методам вимірювання та розрахункам складових стоку. Посібник містить лекційну частину курсу, виконання практичних робіт, розробку курсової роботи та практику з гідрології.

Розрахований на студентів екологічних, географічних, аграрних та інших спеціальностей, де гідрологія не є профілюючим предметом. Може бути використаний вчителями середніх шкіл, слухачами відповідних коледжів та фахівцями підприємств, установ і організацій, які цікавляться гідрологією.