← ЗНО, навчальна література (за серпень 2017 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Докаш В. Риторика : навч. посіб. / Віталій Докаш. – Чернівці : Чернівец. нац. ун-т, 2016. – 355 с.

Дивіться в електронному каталозі ОННБ

Анотація

У навчальному посібнику подається конспект лекцій з мистецтва красномовства та практики реалізації риторичної майстерності. Пропонуються теми та плани лекцій і семінарських занять, питання для самостійного опрацювання, індивідуальні навчально-дослідні завдання з врахуванням кредитно-модульної системи навчання. Надається перелік тем рефератів, контрольні і підсумкові питання, зразки текстів. Для формування практики риторичної майстерності сформовані додатки, в яких розміщені витяги з праць відомих риторів та їх рекомендації щодо формування мистецтва красномовства. Для опрацювання ключових слів з кожної теми надається короткий термінологічний словник.

Посібник розрахований на викладачів, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів та всіх, хто цікавиться проблемами, вивченням яких займається риторика.