← Мистецький простір (за серпень 2020 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Мистецька культура: історія, теорія, методологія : тези доповідей VII Міжнар. наук. конф., м. Львів, 30 вересня 2019 р. / Львів. нац. наук. б-ка ім. Василя Стефаника, Ін-т дослідж. бібліотечних мистецьких ресурсів ; ред.- упоряд. Ольга Павлівна Осадця, Лариса Олегівна Купчинська ; відп. ред. Лідія Сніцарчук. – Львів : Львів. нац. наук. б-ка ім. В. С. Стефаника, 2019. – 195 с.

Анотація

Видання містить тези Міжнародної наукової конференції, в яких окреслено проблеми в галузі мистецтвознавства, музикознавства, театрознавства. Розглянуто питання історії мистецтва, творчість його визначних представників.

Для мистецтвознавців, музикознавців, театрознавців, культурологів, істориків.