← Мистецький простір (за серпень 2020 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Дубіна Н. Г. Історія розвитку архітектури парків : навч. посіб. : для студентів спец. 191 "Архітектура та містобудування" / Наталія Геннадіївна Дубіна, Ірина Володимирівна Ладигіна ; Харків. нац. ун-т будівництва та архітектури. – Харків : ХНУБА : Мірошниченко О. А., 2019. – 163 с.

Анотація

Висвітлені історичні, соціально-економічні особливості розвитку садово-паркового мистецтва, його зв’язок з містобудуванням і архітектурою, основні стилістичні напрямки та їх вплив на сучасні концепції ландшафтної архітектури. Приділено значну увагу аналізу найважливіших пам’яток ландшафтної архітектури України та зарубіжних країн. Уперше розглянуто та проаналізовано формування об’єктів ландшафтної архітектури в сучасних умовах урбанізації та узагальнена велика кількість розрізнених стилістичних тенденцій, що дозволяє уявити цілісну картину формування садово-паркової архітектури в постіндустріальних умовах.