← Конкурс. Номінаційний список 2020 (за серпень 2020 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Польські стародруки з колекції університетської бібліотеки = Starodruki polskie ze zbiorow Biblioteki Uniwersyteckiej : каталог / Упоряд., пер. укр. та пол. Г. В. Великодна ; наук. ред. В. Валецький ; відп. ред. М. О. Подрезова ; бібліогр. ред. О. В. Полевщикова ; Одес. нац. ун-т. ім. І. І. Мечникова, Наук. б-ка. – вид. 2-ге, допов. – Одеса : ОНУ, 2019. – 391, [40] с. : іл.

Анотація

Видання містить описи польських стародруків у фондах Наукової бібліотеки Одеського національного університету імені І. І. Мечникова, виданих у XVI – XVIII ст. Видання містить покажчики, ілюстровано відбитками титульних аркушів, гравюр та провенієнцій власників описаних примірників. Каталог є другим виданням, виправленим та доповненим Г. В. Великодною. Каталог доповнено описами нових видань та ілюстративним матеріалом; частково змінена структура основної частини каталогу. Перше видання було надруковано у 2012 р. під упорядкуванням Г. В. Великодної та О. Л. Ляшенко.

Видання призначене для книгознавців, культурознавців, філологів, істориків, викладачів та студентів.