← Конкурс. Номінаційний список 2020 (за серпень 2020 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Книжкові пам’ятки Наукової бібліотеки Одеського національного університету : путівник / Упоряд. : М. В. Алексєєнко, Г. В. Великодна, О. В. Полевщикова ; авт. передм. І. М. Коваль ; відп. ред. М. О. Подрезова ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, наук. б-ка. – Одеса : ОНУ, 2019. – 176, [1] с. : іл. – (Книжкові колекції Наукової бібліотеки ОНУ ім. І. І. Мечникова).

Анотація

Путівник представляє історичні фонди та колекції Наукової бібліотеки Одеського національного університету, знайомить з історією їх придбання та зберігання.

Видання присвячене 40-річчю відділу рідкісних книг та рукописів університетської бібліотеки, розраховано на бібліофілів, студентів і викладачів історичних, філологічних, мистецтвознавчих і книгознавчих спеціальностей та широке коло любителів книги.