← Медицина (за липень 2020 р.)
< Попередня книга

Бібліографія

Здоровье ребёнка = Здоров'я дитини = Child's health : специализ. реценз. науч.-практ. журн. : журн. для педиатров / Засновник ДЗ "Дніпропетр. мед. акад. МОЗ України", Донец. нац. мед. ун-т ; гол. ред. О. Є. Абатуров. – Киев : Заславський О. Ю., 2020. – Т. 15, № 3 .

 

Анотація

У цьому практичному журналі представлена документація для медичних установ і мед. кабінетів навчальних закладів.