← Медицина (за липень 2020 р.)
Наступна книга >

Бібліографія

Акушерство. Гінекологія. Генетика : наук.-практич. журн. : спец. вид. для мед. та фарм. працівників / Засновник Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця ; гол. ред. Олена Петрівна Гнатко. – К. : Медкнига, 2020. – Т. 6, № 1 (18) .

Анотація

Журнал «Акушерство і гінекологія» - це науково-практичний журнал, в якому можуть бути опубліковані основні наукові результати дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук. Журнал висвітлює актуальні теми і сучасні досягнення акушерства, гінекології та неонатології, а також такі галузі медичної науки, як суспільне здоров'я і охорону здоров'я, генетика, онкологія, педіатрія, імунологія. Публікуються огляди літератури з проблем акушерства, гінекології та неонатології, статті про нові методи діагностики та інша важлива інформація для практичних лікарів.