← комп'ютерні системи (за червень 2020 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Комп'ютерні технології друкарства = Coputer Technjljgies of Printing : зб. наук. праць / Засновник Укр. акад. Друкарства ; гол. ред. Б. В. Дурняк. – Львів : Укр. академія друкарства, 2019. – № 2 (42) .

Анотація

Збірник наукових праць «Комп'ютерні технології друкарства» включено до переліку фахових видань України в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата технічних наук Мова видання - українська, російська, польська, англійська. Матеріали, подані для опублікування в науково- технічному збірнику, групуються за розділами: - системи: моделі, аналіз, синтез; - алгоритми: моделі, аналіз, оптимізація, моделі і моделювання, верифікація, алгоритмічні мови, програмування, системне та прикладне про-грамне забезпечення; - сигнали: моделі, зображення, опрацювання; - процеси: аналіз, моделювання, оптимізація.