← комп'ютерні системи (за червень 2020 р.)
Наступна книга >

Бібліографія

Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Інформаційні системи та мережі = Journal of Lviv Polytechnic National University. Information systems and networks : наук. журн. / Засновник Нац. ун-т "Львівська політехніка" ; відп. ред. Володимир Пасічник. – Львів : Нац. ун-т "Львівська політехніка", 2019. – Вип. 6 .

Анотація

У цьому журналі висвітлюються високофахові прикладні аспекти інформатики, зокрема питання побудови iнформацiйних систем та мереж, якi ґрунтуються на новітніх iнформацiйних технологіях та передових методиках їx побудови».