← комп'ютерні системи (за червень 2020 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Інформаційна технологія розроблення когнітивних моделей засвоєння знань із комп'ютерних наук : монографія / Богдан Васильович Дурняк, Марія Богданівна Поліщук, Олександр Володимирович Тимченко, Ігор Михайлович Лях ; Укр. акад. друкарства. – Львів : Укр. академія друкарства, 2019. – 183 с. : табл., схеми.

Анотація

У монографії викладено методи і моделі підвищення ефективності і здатності до прийняття рішень у професійній діяльності слухачів вищих професійних училищ на основі активі­зації когнітивних процесів навчання. Особливу увагу приділено розробці логічної структури моделі навчальних планів та когнітивним тестам оцінки здібностей слухачів для професійної діяльності.

Для бакалаврів, магістрів та спеціалістів у галузі інформатики.