← ЗНО, навчальна література (за жовтень 2019 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Ширяєва Л. В. Вступ до фаху "Економіка" : навч. посіб. : (тексти лекцій) / Л. В. Ширяєва, С. В. Онешко ; Одес. нац. морський ун-т. – Одеса : Купрієнко СВ, 2019. – 106 с. : іл., табл.

Анотація

У навчальному посібнику розглянуто питання організації системи вищої освіти в Україні, сутність, форми, види, методи навчання та контролю в вищій школі, організаційні передумови підготовки фахівців з економіки, зміст, характер та сфера майбутньої професійної діяльності економіста. Особлива увага приділена специфіці підготовки фахівців-економістів для підприємств море господарського комплексу, визначені їх ключові та базові професійні компетенції, які відображають готовність і здатність фахівця до адаптації і успішної діяльності, а також обумовлені видами професійної діяльності економіста.

Зміст посібника відповідає навчальній програмі дисципліни. Навчальний посібник призначений для студентів-бакалаврів вищих навчальних закладів економічних спеціальностей.