← ЗНО, навчальна література (за жовтень 2019 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Соціальна філософія : хрестоматія : навч. посіб. / ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника" ; упоряд. Михайло Ю. Голянич, Юрій М. Москаленко ; за ред. Ярослав Довган. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2019. – 351 с.

Анотація

У книжці подано фрагменти текстів із праць вітчизняних і зарубіжних мислителів, які безпосередньо або дотичні у своїх дослідженнях розглядали питання соціальної філософії крізь призму співвідношення людини і суспільства.

Для студентів університетів, магістрантів, здобувачів ступеня доктора філософії, а також для тих, хто цікавиться соціально-філософською проблематикою.