← Педагогіка (за липень 2019 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : наук. журн. / Засновник Сум. держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; гол. ред. А. А.Сбруєва. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2018. – № 6 (80) .

Анотація

У журналі відображено результати актуальних досліджень з проблем порівняльної педагогіки, історії освіти та загальної педагогіки, педагогіки вищої школи.