← Педагогіка (за липень 2019 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Нова педагогічна думка : наук.-метод. журн. / Засновник Рівнен. обл. ін-т післядипл. пед. освіти, Рівнен. держ. гуманітар. ун-т ; гол. ред. Алла Черній. – Рівне : РОІППО, 2019. – № 1 (97).

Анотація

Видання входить до переліку наукових фахових видань України. У журналі друкуються статті з питань теорії, досвіду і практики педагогіки, дидактики, методики і технології навчання, виховання, народознавства, експериментальної роботи в навчальних закладах, професійної освіти, історії педагогіки та освіти, статті про діячів науки та освіти тощо.