← Педагогіка (за травень 2019 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Освітній простір України : наук. журн. / Засновник ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника" ; гол. редкол. Н. В. Лисенко. – Івано-Франківськ, 2018. – Вип. 13, 14.

Анотація

У журналі вміщено науковий доробок відомих українських та зарубіжних учених з актуальних проблем освіти дітей та молоді у сучасному полікультурному просторі в руслі її глобалізації.

Представлені результати наукових досліджень педагогічних, гуманітарних, психологічних та соціальних напрямів, які можуть бути використані науковцями, викладачами, аспірантами, студентами. Журнал розраховано також  на всіх тих, для кого означені проблеми становлять науковий інтерес.