← Педагогіка (за травень 2019 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова. Серія 19. Корекційна педагогіка та спеціальна психологія. – Київ , 2017. – Вип. 33, 34, 35, 36.

Анотація

У статтях цих фахових видань, входить у перелік наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук, розглядаються актуальні проблеми наукових досліджень у галузі корекційної педагогіки та спеціальної психології. Дослідження у зазначених галузях охоплюють проблеми навчання, виховання, освіти, соціалізації, габілітації та реабілітації осіб з порушеннями психічного та (або) фізичного розвитку різних  вікових категорій – від раннього дитинства до періодів після шкільного професійного навчання та самостійної трудової діяльності у дорослому віці.