← Література з питань медицини (за листопад 2018 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Основні показники медико-соціальної реабілітації осіб з інвалідністю в Україні за 2017 рік : аналіт.-інформ. довідник / Віктор Іванович Шевчук, Наталія Миколаївна Беляєва, Ларина Олександрівна Сторожук, Оксана Борисівна Яворовенко, Михайло Васильович Семенюк ; НДІ реабілітації інвалідів Вінниц. нац. мед. ун-ту ім. М. І. Пирогова ; за ред. С. І. Черняк, Р. Я. Перепелична. – Вінниця : Рогальська І. О., 2018. – 122 с.

Анотація

У довіднику представлений аналіз діяльності медико-соціальних експертних комісій України з питань медико-соціальної реабілітації осіб з інвалідністю за 2017 рік: результати переогляду, аналіз складання медико-соціальними експертними комісіями індивідуальних програм реабілітації та стан їх виконання, дані про рекомендації з медичної, професійної та соціальної реабілітації для вперше та повторно визнаних особами з інвалідністю, а також аналіз рекомендацій з медичної, професійної та соціальної реабілітації для учасників антитерористичної операції, що стали особами з інвалідністю – з висвітленням законодавчо-нормативних актів, що були прийняті в Україні за останній час. Проведений аналіз зведених таблиць по статистичній формі 37/1 «Звітність про кількість одержаних технічних та інших засобів особами з інвалідністю, дітьми з інвалідністю, які перебувають на обліку, та тих, що зняті з обліку, за 2017 рік», складених Центром медичної статистики МОЗ України на основі звітів структурних підрозділів з питань охорони здоров’я регіонів України.

Довідник адресований фахівцям центрів та бюро медико-соціальної експертизи, лікарям ЛКК лікувально-профілактичних установ, фахівцям-учасникам реабілітаційного процесу.