← Література з питань медицини (за листопад 2018 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Гістологія : короткий курс : навч. посіб. для самост. підготовки до практ. занять, підсумк. модулів, іспитів і ЛІ "Крок-1" / Ганна Іванівна Козак, Лариса Петрівна Запривода, Ольга Валеріївна Остапенко, Л. О. Стеченко, Ю. Б. Чайковський ; Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця ; за ред. Ю. Б. Чайковський. – Вид. 2-ге, випр. і допов. – Вінниця : Нова книга, 2018. – 335 с. : іл.

Анотація

У посібнику в стислій та доступній формі викладено ключові моменти гістології, цитології та ембріології: мікроскопічну будову клітин, тканин, органів і систем людського організму, закономірності їхнього формування та розвитку в процесі ембріогенезу; перелічено теоретичні питання до кожного заняття.

Для студентів медичного, медико-психологічного та стоматологічного факультетів вищих навчальних закладів.