← Філософія (за вересень 2018 р.)
< Попередня книга

Бібліографія

Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Філософія. Філософські перипетії» : зб. наук. пр. / Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. – Харків, 2017. – Вип. 57. – 116 с.

Анотація

Вісник містить статті, присвячені висвітленню результатів наукових досліджень у галузі теоретичної та практичної філософії.

Для викладачів філософських та культурологічних дисциплін, наукових співробітників, аспірантів, студентів та усіх, хто цікавиться філософськими проблемами сучасності.