← Філософія (за вересень 2018 р.)
Наступна книга >

Бібліографія

Вісник Донбаського державного педагогічного університету. Серія: Соціально-філософські проблеми розвитку людини і суспільства : зб. наук. пр. / Донбас. держ. пед. ун-т. – Слов’янськ, 2018. – Вип. 1 (8). – 160 с.

Анотація

У збірнику представлені праці, що відображають результати наукових досліджень актуальних проблем соціальної філософії, історії філософії, філософії освіти, аксіології, етики, культурології.

Для науковців, викладачів, студентів, тих, цікавиться сучасною філософією.