← Філософія (за вересень 2018 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Історія України. Українознавство: історичні та філософськи науки» : зб. наук. пр. / Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. – Харків, 2018. – Вип. 26. – 165 с.

Анотація

Вісник містить статті, підготовлені учасниками конференції «Мова/»мови» міста та формування ідентичності населення Харкова (кінець XVII – початок XXI ст.)». Головну увагу приділено теоретичним та методологічним проблемам урбаністичних студій, особливостям формування міського простору та його сприйняття мешканцями, розвитку міської топоніміки, символічній мові міста. Проблеми розвитку Харкова висвітлено в порівняльному контексті із іншими містами України, європейським та світовим досвідом.

Для викладачів, наукових працівників, студентів.