← ЗНО, навчальна література (за грудень 2017 р.)
Наступна книга >

Бібліографія

Григорків В. С. Фінансова математика : підруч. / В. С. Григорків, О. І. Ярошенко ; Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. – Чернівці : Чернів. нац. ун-т, 2017. – 426 с.

Дивіться в електронному каталозі ОННБ

Анотація

Підручник містить систематизований виклад основних понять і методів фінансової математики, приклади для ілюстрації теоретичного матеріалу, самостійні завдання, контрольне тестування з кожної теми, що дозволяє використати підручник як для самостійного вивчення дисципліни, так і аудиторних занять.

Для студентів економічних спеціальностей ВНЗ.