← Право (за вересень 2021 р.)
< Попередня книга

Бібліографія

Правовий часопис Донбасу : зб. наук. пр. / Засновник Донец. юрид. ін-т МВС України ; гол. ред. В. М. Бесчастний. – Кривий Ріг; Маріуполь : ДЮІ МВС України, 2021. – № 2 (75). – 215 с.

Анотація

Збірник входить до переліку фахових видань з проблем правознавства та правоохоронної діяльності. У цьому випуску висвітлено питання розвитку галузей права та правоохоронної діяльності. Уперше було зроблено спробу створити окремий напрям дослідження соціології історії правоохоронних органів та управління у сфері правопорядку.