← Право (за вересень 2021 р.)
Наступна книга >

Бібліографія

Вісник Львівського університету. Серія юридична = Visnyk of the Lviv University Series Law : зб. наук. пр. / Засновник Львів. нац. ун-т ім. І. Франка ; гол. ред. В. Т. Нор. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2020. – Вип. 71. – 150 с.

Анотація

«Вісник Львівського університету. Серія юридична» висвітлює актуальні проблеми теорії та історії держави і права, питання удосконалення інститутів конституційного, цивільного, трудового, кримінального та інших галузей права, шляхи поліпшення правового регулювання процесуально-юридичної діяльності в сучасній Україні.

Для викладачів, аспірантів, студентів, працівників органів місцевого самоврядування, державних адміністрацій, суду, правоохоронних органів, юрисконсультів, адвокатів.