← Право (за вересень 2021 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ = Scientific Bulletin of the Dnipropetrovsk State University of Internal Affairs : наук. журн. / Засновник Дніпропетр. держ. ун-т внутріш. Справ ; гол. ред. А. Є. Фоменко. – Дніпро : ДДУВС, 2021. – № 1 (110). – 371 с.

Анотація

Вміщено наукові статті вчених, викладачів і здобувачів університету, навчальних закладів системи МВС та інших центральних органів виконавчої влади, працівників правоохоронних органів. Розглянуто питання держави та права, окремих галузей законодавства, проблеми правоохоронної діяльності та юридичної освіти, надано інформацію про визначні події і дати наукового життя в галузі права.

Призначено для науковців, юристів-практиків, працівників правоохоронних органів та всіх, хто цікавиться питаннями науки і права.