← Мистецький простір (за вересень 2021 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Мистецька освіта: традиції, сучасність, перспективи : зб. матеріалів II Всеукр. наук.-практ. конф. здобувачів вищ. освіти та мол. учених, 14 травня 2021 р. / Криворіз. держ. пед. ун-т. Факультет мистецтв ; відп. ред. О. І. Шрамко ; редкол. В. М. Мішанчук, І. М. Власенко, О. О. Петренко. – Кривий Ріг : Маринченко С. В., 2021. – 234 с. : іл.

Анотація

Збірник мстить матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти та молодих учених «Мистецька освіта: традиції, сучасність, перспективи», що відбулася 14 травня 2021 року за ініціативи кафедри музикознавства, інструментальної та хореографічної підготовки факультету мистецтв Криворізького державного педагогічного університету. Основна тематика представлених матеріалів відповідає напрямкам роботи конференції: культурологічні проблеми мистецької освіти; актуальні питання професійної компетентності майбутніх фахівців; традиції, сучасні тенденції та перспективи мистецької освіти; інноваційні технології в мистецькій освіті.