← Мистецький простір (за вересень 2021 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Культура пам'яті сучасного українського суспільства: трансформація, декомунізація, європеїзація : монографія / Олена Миколаївна Берегова, Надія Кузьмівна Гончаренко, Олександр Андрійович Гриценко, Віолета Валеріївна Демещенко, Інна Володимирівна Кузнєцова ; Ін-т культурології Нац. акад. мистецтв України ; наук. кер. Олександр Андрійович Гриценко ; передм. Ганна Павлівна Чміль. – Київ : Ін-т культурології НАМУ, 2020. – 350, [1] с. : іл., схеми, табл.

Анотація

У монографії представлено результати дослідження і теоретичного осмислення посткомуністичної трансформації культури України у контексті Центральної та Східної Європи; процесу декомунізації культури та пов’язаних із ним змін у політиці пам’яті та суспільній свідомості; рецепції культурної спадщини XIX-XX ст. в сучасній Україні; європеїзація культури пам’яті в Україні через осягнення гуманітарних катастроф XX ст. Для фахівців у галузі культурології, історії, філософії культури, мистецтвознавства, викладачів та студентів.