Університет екологічних знань ОННБ


Серед величезного потоку інформації особливе місце належить екології, яка безпосередньо стосується життя та здоров’я кожного громадянина. Формування екологічної освіти та культури ґрунтується на ідеї гармонійного співіснування людини і навколишнього природного середовища, їхньої взаємодії, взаємозалежності та нерозривності. Екологічне просвітництво в Україні розглядається сьогодні як комплексний безперервний процес, що охоплює усі вікові, соціальні і фахові верстви населення.

У системі державних закладів, що забезпечують право громадян на екологічну інформацію, провідне місце, безпосередньо, належить бібліотекам. Доступність бібліотек та величезні інформаційні ресурси дозволяють їм стати головним інформаційним ресурсом у сфері екологічної освіти.

Одеська національна наукова бібліотека як галузевий орган наукової інформації національного значення, координаційний центр науково-дослідної та науково-методичної роботи з питань популяризації природничо-наукових та екологічних знань стала справжнім просвітницькім закладом з питань екології. 2001 року на базі бібліотеки створено Університет екологічних знань, який належить до другої ланки системи екологічної освіти, має просвітницький характер і покликаний формувати екологічну свідомість і культуру населення.

Університет екологічних знань являє собою трибуну для обміну інформацією між науковцями і фахівцями про досягнення і перспективи розвитку науки з екологічної безпеки, відтворення природних ресурсів та раціонального природокористування. Через Університет екологічних знань забезпечується постійний контакт з провідними навчальними закладами, державними та громадськими організаціями міста.

Діяльність Університету екологічних знань спрямовує Вчена рада, до складу якої входять провідні фахівці-екологи Південного регіону.

Університет ініціює організацію форумів, наукових конференцій, круглих столів, займається видавничою діяльністю (Див. «Видання Університету екологічних знань»).

ris-5-zbirniki-naukovih-prac-ekologiya-i-suspilstvo-1.jpg ris-6-zbirnik-naukovih-prac-ekologiya-i-suspilstvo-vip-4-1.jpg

Видання Університету екологічних знань:

Екологія і суспільство: зб. наук. праць / Одес. держ. наук. б-ка ім. М. орького,  Ун-т еколог. знань: Вип.1; Держ. упр. екології та природн. ресурсів в Одес. обл. М-ва екології та природн. ресурсів України; уклад. О.М. Бельницька; редкол.:  О.Ф. Ботушанська, Ю.М.Толопко, М.О. Шалімов; ред.: Т.П. Ананченко,  І.С. Шелестович. – О.: ОДНБ, 2002. – 152 с.: 33 ілюстр.

Екологія і суспільство: зб. наук. праць / Одес. держ. наук. б-ка ім. М. Горького,  Ун-т еколог. знань: Вип. 2; Упр. еколог. знань; Упр. еколог. безпеки Одес. міськ ради; уклад. О.М. Бельницька; редкол. О.Ф. Ботушанська, І.І. Каракаш, Б.В.Кіндюк, C.Н. Степаненко, М.С. Шалімов; ред. І.С. Шелестовіч. – О.: ОДНБ, 2005. – 216 с.:  24 ілюстр.

Екологія і суспільство: зб. наук. праць / Одес. держ. наук. б-ка ім. М.Горького,  Ун-т еколог. знань: Вип. 3; уклад.: О.М. Бельницька, Н.П. Лошкарева; редкол.: О.Ф. Ботушанська, О.М. Бельніцька, С.М. Степаненко, М.О. Шалімов; ред. І.С. Шелестович. – О.: Друкарській дім, 2008. – 264 с.:ілюстр.

Екологія і суспільство : [електроний ресурс] : зб. наук. пр. / Засновник Ун-т екол. знань ОННБ ім. М. Горького; упоряд. О. М. Бельницька, Н. П. Лошкарьова; ред. І. С. Шелестович. – з 2002 р. вих. печатному виді , з 2012 вип.4 у електроному виді. – Одеса : ОННБ ім. М. Горького, 2002 . – На укр. яз.
Екологія і суспільство. – 2013. – Вип. 4.

Створено: 10.11.2010
Оновлено: 17.11.2020
Переглядів: 4829
© 2024 Одеська національна наукова бібліотека. Всі права захищено. При використанні матеріалів посилання на офіційний веб-сайт Одеської національної наукової бібліотеки обов'язкове.